Tiroid Nodülü Nedir?


Tiroid nodülü, tiroid içinde bulunan kitlelere verilen addır. Bu herhangi bir şekilde oluşmuş nodüller, kanser ya da zararsız olabilir ve tiroid bezinin içerisinde bulunmalarıyla tiroid nodülü adını alırlar. Tiroid nodülleri, tiroidin her iki lobunda bir veya birden çok olabilir. Sayısı bir taneyse, tek nodül yani soliter nodül denmektedir. Birden fazla nodül söz konusuysa, multiple nodül adını almaktadır. Nodüller sadece kistik yapıda olabilir veya sadece solid yapıda olabilir. Bunların ayrımına doktor muayenesi ve ultrason ile karar verilir