Tiroid Kanseri Nedir?


Tiroid kanserleri, tiroid bezi içerisinde ortaya çıkan kanserlerdir. Genellikle tiroidde var olan nodüller içerisinden çıkarlar. Nodüllerin belirli yapıda ultrason ve muayene ile ortaya konmasıyla, tiroid kanseri olup olmadığına karar verilir. Aynı zamanda kanda yapılan bazı testler ile bunların tiroid hormon seviyeleri ölçülerek tiroid kanseriyle olan bağlantıları ortaya konur. Fakat tiroid hormonlarını ölçerek, tiroid kanseri tanısını koymak mümkün değildir. Tiroid kanserlerinin birden çok çeşidi vardır. Bunlar kanser olup çok hafif bir yapıda olabilir. Fakat çok agresif ve hızlı seyredenleri de mevcuttur. Genellikle tiroid kanserleri; selim yapıda seyreden, hastayı kötü duruma düşürmeyen hastalıklar içerisinde yer alır.