Obezite Ameliyatına Uygun Olan Kişiler Kimlerdir?


Obezite cerrahisine uygun olan hastaları seçmek, uygun ameliyatı yapmak kadar önemlidir. Burada en önemli faktör, cerrahiye uygun olan hastaların kimler olacağını ayarlayabilmektir. Amerika Obezite Cerrahları Derneği’nin aldığı kararlarla birlikte, dünya obezite cerrahi dernekleri de paralel kararları ortaya koymaktadırlar. Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olan; beraberinde şeker, hipertansiyon, kalp-damar hastalığı gibi başka ek hastalıkları olanlarda, başka yöntemler denenmiş fakat obezite tedavi edilmemişse, bu kişiler obezite cerrahisine uygun hastalar sınıfına girmektedirler. Kişinin vücut kitle indeksi 40’ın üzerindeyse, ek hastalığı olmasa dahi obezite cerrahisine uygun hasta konumundadır.