Mide Kanserinde Palyatif Tedavi


Palyatif tedavi, cerrahi tedavi şansını kaybetmiş hastalarda yapılan tedavinin diğer adıdır. Burada amaç, hastanın semptomlarını ortadan kaldırabilmek ve hastanın beslenmesini sağlayabilmektir. Örneğin mide kanserinin daraltıcı etkisiyle yutma güçlüğü oluşmuş bir hastada, endoskopi ile bu tümör geçilerek içerisine endoskopik stent denilen küçük bir borucuk yerleştirilmesiyle hastanın yemek yemesi sağlanabilmektedir ve hastanın kilo kaybının en azından bir kısmının önüne geçilmiş olmaktadır. Bu stent kullanımları özellikle tümörün evresini azaltmak için, hastayı besleyebilmek için kemoterapi veya radyoterapi öncesinde de uygulanabilmektedir. Palyatif tedaviler çok değişik tiplerde olmaktadır. Örneğin, tümörün içine radyoaktif çubuklar konularak tümörün küçültülmesi sağlanabilmektedir. Lazerle, tümörün bir bölümünün çıkartılarak geçişin sağlanması; tümöre bağlı kanamaların, lazerle veya değişik elektriksel aletlerle ortadan kaldırılması da söz konusudur.