Meme Kanserinde Risk Faktörleri nelerdir?

Kadın olmak en önemli risk faktörüdür. Erken adet görme (12 yaşından önce) ve geç yaşta menapoza girme (55 yaş sonrası) meme kanseri riskini artırır. Bu risk ne kadar adet görüldüğü ve doğum yapılmaması ile doğru orantılıdır. Uzun süreli (4 yıldan fazla ) menapoz sonrası hormon kullanımı risk artışı olarak ortaya çıkar. Bunlar hormonal risk faktörleridir. Diğer bir deyişle hormonal risk faktörü kadının ne kadar östrojene maruz kaldığı ile açıklanır.

Genç yaşta göğüs duvarına uygulanan ışın tedavileri, düzenli ve yüksek miktarda alkol kullanımı, yağlı besin ağırlıklı beslenme ile aşırı kilo alınması ve obezite, geçirilmiş meme biyopsi sayısı, geçirilmiş meme kanseri ve kalıtsal meme kanseri genlerini taşıma (BRCA)hormonal olmayan risk faktörleridir.

Meme Kanseri Riski Ölçülebilir mi?

Evet ölçülebilir. Bu ölçüm ile kanser olma riski yüzde olarak verilir. Burada amaç, artmış ve yüksek riskli hastalara kanserden korunma programı oluşturabilmektir. Örneğin, kalıtsal meme kanseri riski olan bir kadına (BRCA ı ve II de % 80 kanser riski var)her iki memesinin alınması veya ilaç ile koruma sunulabilir.

Risk ölçümünde kullanılan bir skala mevcuttur. Bu skalaya http://www.cancer.gov/bcrisktool/ ulaşılabilir. Burada yanıtlanması gereken sorular şunlardır;

  • Daha önce geçirilmiş meme kanserinin herhangi bir tipi var mı?
  • Kalıtsal kanser sendromlarından birine sahip misiniz?
  • Yaşınız kaç?
  • İlk adetiniz kaç yaşında?
  • İlk canlı doğumunuzu kaç yaşında yaptınız?
  • Birinci derece akrabalarınızda (anne, kız kardeş, kızınız)meme kanseri var mı?
  • Daha önce memenize biyopsi yapıldı mı?
  • Irkınız nedir? (Asyalı, beyaz, asya-amerikan vs)