Meme Kanseri Tipleri Nelerdir?


Meme kanseri tipleri, memede çıktıkları yerlere ve içerisindeki tümörün yayılımına göre değişir. İki tip meme kanseri mevcuttur. Bunlardan ilki, derine bulaşmayan meme kanseri tipidir. İkincisi ise, dokuda derine doğru gidebilen ve aynı zamanda uzak organlara da gidebilecek durum oluşturan meme kanserleridir. Bu nedenle meme kanserleri; ya meme kanallarından ortaya çıkar, ya da memede süt üreten bezlerden ortaya çıkar. Böyle bakıldığı zaman meme kanallarında ortaya çıkanlara duktal kanser, süt bezlerinde ortaya çıkan kanserlere ise lobüler kanser denilmektedir. Bunların erken fark edilenlerine karsinoma in situ, memenin bir kısmını içerisine almış olanlarına ise invaziv adı verilir.