Meme Kanseri Tanısı Nasıl Konur?


Meme kanseri tanısı birçok yöntemle konulabilir. En önemlisi mamografidir. Mamografi, belirli bir yaştan sonra rutin kullanılan bir yöntemdir. Mamografi ile meme kanserinin erken tanısı konulabilir. Kanser tanısı almış hastalarla ilgili birçok bilgi, bu işlemle verilebilir. Meme kanserinde elli yaş üzerindeki kadınlarda mamografi ile tarama yapıldığında, meme kanserine bağlı ölümlerin üçte bir oranında azaltıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra sıklıkla kullanılan bir diğer yöntem de meme ultrasonudur. Bu yöntem oldukça özellikli bir işlemdir. Çünkü memede var olan kitlenin yapısını, çevre dokuyla ilişkisini, kistik olup olmadığını, kistik ise içindeki kistlerin yapısal değişikliklerini söyleyebilen bir yöntemdir. Ama iyi bir ultrason yapılması ve bu işlemi gerçekleştirecek olan iyi bir radyologun bulunması önemlidir. Çünkü bu, kişiye bağlı bir yöntemdir. Kişi işlemi gerçekleştirirken tecrübesini ve bilgisini ultrasona aktaracaktır. Diğer bir yöntem de meme MR çekimidir. Meme MR’ı özellikli bir yöntemdir ve her hastada kullanılmaz. Örneğin memede bir tümör bulunduğunda, başka bir bölgede tümör bulunup bulnmadığınu tespit etmek için MR istenebilir. Aynı zamanda meme kanseri olmuş bir hastanın koruyucu meme ameliyatı yapılmışsa, o meme izlenmek için bu yöntem kullanılabilir. Memede protez bulunması halinde de hastaya MR uygulaması yapılır. Diğer bir yöntem ise, memedeki kanserin tanısını kesin olarak koyan biyopsi alımıdır. Önceden açık biyopsiler yapılırken, günümüzde ultrason veya mamografi eşliğinde biyopsiler yapılmaktadır. Kalın iğne ve ince iğne biyopsiler yapılarak, memedeki kanserin kesin tanısı konulabilir.