Meme Kanseri Oluşumunu Artıran Riskler nelerdir?

Aslında kanser olma riskini artıran her durum meme kanseri riskini de artırır. Bunun en yalın örneği aşırı kilo ve obezitedir. Obezite tek başına değerlendirme ile kadınlarda meme ve rahim kanseri riskini önemli oranda artırır. Alkol kullanımı, özellikle düzenli ve yoğun halde ise risk artar. Çünkü alkol östrojen artışı sağlar. Kadın olmak ve ileri yaş birebir risk faktörleridir. Menapoz sonrası hormon kullanımı, yüksek radyosyona maruz kalma risk faktörleridir. Ailede meme kanseri olması, kalıtsal kanser sendromları riski artırır.

Meme Kanseri Riskim var. Kesin Kanser Olur muyum?

Her kadının meme kanseri riski vardır. Amerika kanser enstitüsü tüm kadınlar göz önüne alındığında bu riski % 12 -13 olarak bildirmektedir. Diğer bir bakışla her 8 -9 kadından birinde meme kanseri ortaya çıkacaktır. En yüksek risk BRCA gen mutasyonu olanlardadır. Bu kadınların yaklaşık % 80 inde kanser gelişir. Ailenizde var olan meme kanserli birinci ve ikinci derece akrabalar, onların kansere yakalanma yaşları ve tek veya iki taraflı kanser olma özellikleri ile risk değişecektir. Örneğin, annede menapoz sonrası meme kanseri var ve kız kardeşte iki taraflı meme kanseri menapoz öncesi ortaya çıkmışsa, o kişi yüksek riskli grupta sayılır.