Mamografi Nedir, Nasıl Yapılır?

Bir cümle ile mamografinin önemini anlatabiliriz:

“Elli yaş üstündeki kadınlar her yıl mamografi çektirirse (tarama mamografisi) bu kadınlarda meme kanserinden ölüm oranını %35 azaltılabilecektir”.

Mamografi X-ışını kullanılarak memeden görüntü alınmasıdır. Burada amaç, tarama programlarında erken meme kanserini teşhis etmek, memede bulunan bir patolojiyi mamografi ile tanımlamaktır. Mamografinin çekilmesinde değişik teknikler kullanılmaktadır. Bugün en sık kullanılan ve çok düşük radyasyon ile yapılan dijital mamografidir.

Mamografi yapılırken meme bir miktar sıkıştırılır. Bunun amacı memenin hareketsiz kalmasını sağlamak, meme dokusunun daha iyi görüntülenmesi ve bu sayede daha az ışın kullanılmasıdır. Görüntüler genellikle iki farklı yönden alınabiliyor. Bu sayede memede bulunan kitleler, kanser düşündüren mikrokalsifikasyonlar (nokta şeklinde kireçlenme alanları), yapısal değişiklikler tespit edilebiliyor. Mamografi meme kanseri arama-tarama programlarında, dünya genelinde altın standartdır.

Mamografi Çektirmeye Kaç Yaşında Başlamalıdır?

Memede bilinen veya şüphelenilen bir lezyon varsa doktorun kararı ile yaştan bağımsız mamografi çekilebilir. Fakat gençlerde yoğun meme dokusu ve memenin radyasyon hassasiyeti nedeni ile mamografi öncesi ultrasonografi ve MR daha iyi bir tercihtir. Üstelik gençlerde mamografinin tanı doğruluğu yaşlılara göre daha düşüktür. Menapoz sonrasında mamografinin tanı değeri artar.
Tarama mamografileri 40 yaşında başlamalıdır. Tarama programları ile meme kanserinden ölüm üçte bir azaltılabilmiştir.

 

Her Yıl Mamografi Yapılmalı mıdır?

Her yıl mamografi yapılması uzun süre tartışılmıştır. İki senede bir kesin yapılmalıdır. Bununla birlikte güncel mamografi cihazlarının düşük radyasyon değeri ve yüksek tanı doğrulamaları nedeni ile yıllık mamografi çekilmesi uygun görünmektedir. Buna bir destek durum ‘interval’ meme kanserleridir. Bunun anlamı her iki mamografi arasında ortaya çıkan kanserlerdir. İki yıl ara ile yapılan mamografilerde daha çok meme kanseri bulunmuştur.

Mamografide Yüksek Radyasyon Alınır mı?

Hayır alınmaz. Üstelik son dönem dijital mamografilerde 1/3 oranında daha az radyasyon alınmakta ve daha iyi görüntüler elde edilmektedir.