Kolesistit

Kolesistit

Safra kesesi safra yollarının bir parçasıdır. Karaciğerde yapılan safrayı içinde depolar ve konsantre eder. Yemekle birlikte sindirim için gerekli olan safrayı, ince bağırsağa döker.

Safra kesesi infeksiyonlarında başlıca etken (% 95) safra kesesi taşlarıdır. Taşsız safra kesesi iltahabı oldukça az görülür ve genellikle belirli özel durumlarda ortaya çıkar. % 1 hastada safra kesesi yolunu tıkayan bir tümör sorumludur.

Safra kesesi infeksiyonları hafif bir hastalık gibi seyredebilir ve tedavilerinde genellikle hastalar önemli sıkıntı yaşamayabilirler. Ancak önemli bir hasta grubu bir çok komplikasyon ve fırtınalı seyreden bir dönem geçirebilir. Özellikle diyabet hastalığı olanlarda riskler daha fazladır. Bu nedenle diyabetik olan ve safra kesesinde taş bulunan hastalara ‘laparoskopik kolesistektomi’ ameliyatı önerilir.

Safra kesesi infeksiyonu sonucunda oluşabilecek bazı komplikasyonlar;

  1. Safra kesesi gangreni ve yaygın periton zarı iltahabı
  2. Safra kesesinin komşu organları aşındırarak (bağırsak) fistüller oluşturması
  3. Safra kesesi çevresinde, karaciğer veya diyafragma altında, karın içinde abseler oluşması
  4. Karaciğer içinde birden çok abse alanları oluşması

Kolesistit tanısı ultrasonografi ile kolayca konulur. Safra kesesi çevresinde sıvı ve/veya abse oluşmuştur. Safra kesesinin duvar kalınlığı artmıştır. Ayrıca % 95 hastada safra kesesinde taş bulunacaktır. Komplikasyon gelişmiş hastalarda bilgisayarlı tomografi önemli bilgiler verir.

Safra kesesi iltahabının birincil tedavisi ameliyattır. Bu ameliyatlar laparoskopik (kapalı) yöntemlerle yapılır. Sonuçları yüz güldürücüdür. Bununla birlikte bazı hastalarda gelişen komplikasyon veya geç başvuru nedeniyle farklı tedaviler yapılması gerekebilir. Örneğin, başlangıç dönemi 5 günü geçmiş hastalarda ( 3 gün sınırında tutanlar da vardır) ameliyat oldukça zor olacağından, hastalar antibiyotik ile tedavi edilebilirler. Hastalık sakinleştikten sonraki 4-6 hafta içnde safra kesesi ameliyatı yapılır. Diğer bir örnek ise, abse oluşmuş safra kesesi iltahabında ameliyat yerine, radyolojik girişimle absenin boşatılması uygun olacaktır. Yine hastalık geriledikten sonra ameliyat yapılabilir.

Safra kesesi ameliyatında altın standart yöntem laparoskopik cerrahidir. Güncel tedavilerde, önemli komplikasyon gelişmemiş hastalarda, açık ameliyatlar önerilmemektedir.

Diğer taraftan laparoskopik cerrahinin bir ileri teknik uygulaması olan SILS, tek delikten yapılabilen ameliyatlar ile safra kesesi ameliyatları tek girişten ve izsiz yapılabilmektedir. Ben ve ekibim bu ameliyatları SILS tekniği ile yapmayı önermekteyiz. (bkz; http://ahmetnurayturhan.com/genel-cerrahi/laparoskopik-cerrahi/sils-tek-delikten-laparoskopik-cerrahi-nedir/)

İletişime geçin.

Doç. Dr. Ahmet Nuray Turhan ile iletişime geçin.