Hemoroid Hastalığının Derecelendirilmesi Nasıl Yapılır?

Hemoroid hastalığını derecelendirme yapılması gerekebilir. Genelde hemoroid rahatsızlıklarda ilk tedavi seçeneği, cerrahi dışı tedavilerdir. Yeme, içme ve dışkılama alışkanlıklarını düzgün hale getirmek gibi çözümler üretilir. Fakat evresi yükselen hemoroid hastalarında ameliyat zorunlu olur. İç hemoroid rahatsızlığını dört evreye ayırmak mümkündür. Birinci evrede, hemoroid pakesi olmadan yalnızca kanama görülür ve genellikle ağrısızdır. İkinci evrede dışkılama esnasında hemoroid pakeleri dışarıya doğru çıkar, fakat kendiliğinden içeriye doğru girer. Üçüncü evrede ise, dışkılama esnasında ortaya çıkan pakeler kendiliğinden içeri girmezler, hasta parmaklarıyla pakeleri içeriye doğru atabilir. Evre dörtte ise, pakeler devamlı dışarıdadır ve elle dahi içeriye atılamaz. Bu nedenle bu evre cerrahi tedavi gerektirir.