Randevu: 0212 232 59 89 - 0541 241 22 85

Tiroid Kanseri.

Tiroid kanseri ameliyatı, boyunda orta hat üzerinde, yatay olarak yapılan
2-4cm. boyutlarındaki kesiden yapılır. Tiroidin kelebeğe benzeyen tüm dokusu çıkarılır. Bu oldukça özen gösteren ameliyatta, ses hareketlerini sağlayan sinirler ve kalsiyum metabolizmasının lokomotifi paratiroid bezleri korunur. Hastalar genellikle bir gün hastanede yatarlar.

Tiroid Kanseri
Tiroid Kanseri

Tiroid kanserlerine genel bakış

Tiroid kanseri tiroid hücrelerinden ortaya çıkar. Tiroid folikül hücrelerinden veya parafolikül C hücrelerinden kaynaklanırlar. İyi diferansiye tipte olanlar genellikle yavaş seyirlidir ve tiroid kanserinin yaklaşık % 80 i bu tiplerdedir. Tiroid kanserlerinin çoğu tiroid nodüllerinden kaynaklanır. Bununla birlikte tiroid nodüllerinin önemli bir bölümünde kanser oluşmaz. Hangi nodülün kanser içerdiğine, nodülün muayenesi, ultrason görüntüsü ve ince iğne biyopsi ile karar verilir. Çocuklar ve kadınlarda genellikle papiller yapıda tiroid kanseri görülür. Ailesel geçişli olabilen medüller kanserler daha hızlı seyir gösterebilir. Anaplastik kanserler ise oldukça agresif davranışlı ve tedavileri çok güç olan kanserlerdir.

Tiroid kanserinin tedavisinde en önemli aşama ameliyattır. Tireidektomi dediğimiz bu ameliyatları, kanser nedeni ile yapıyorsak, tiroid bezinin tamamı çıkarılır. Buna total tireidektomi diyoruz. Burada amaç kanserli nodülü veya dokuyu çıkarmak ve daha sonraki yardımcı tedavilerin etkinliğini artırmak için tiroid hücrelerinin tamamının alınmasını içerir. Kanserin patolojik çeşidine göre veya boyun lenf bezlerinde kanser varlığı tespit edilenlerde, boyun lenf bezlerinin de çıkarılması gerekebilir.

Tiroid kanserlerine genel olarak bakıldığında, iyi diferansiye yapıda olanlar, uygun tedavilerle genellikle hastaların hayatına olumsuz etki göstermezler. Diğer bir deyişle, bu hastaların çoğu normal bir yaşam sürerler ve tiroid kanseri dışı başka bir hastalık nedeniyle hayatlarını kaybederler. Tiroid kanserinin az bir bölümünü oluşturan, medüller ve anaplastik kanserler ise daha hızlı seyir gösterirler. Medüller kanserlerde genetik yapı tespit edilirse, her yaştaki çocuk ve erişkinde, koruyucu tiroid ameliyatları yapılması gereklidir. Çünkü bu hastalarda mutlaka kanser ortaya çıkacaktır. Diğer bir patolojik tip olan anaplastik kanserlere oldukça az rastlanır. Ne yazık ki tedavileri oldukça zordur.

Back to Top