Geç Evre Meme Kanseri Nedir?


Geç evre meme kanseri, birçok niteliği olan kanser türüdür. Burada durum, memedeki tümörün büyüklüğü, çevre dokulara yayılımı, koltuk altı lenf bezlerindeki lenf nodlarının yapısı ve aynı zamanda çevre organlara sıçrayıp sıçramadığı ile ilgilidir. Yani memedeki tümör; belirli bir büyüklüğe ulaştığında, koltuk altı lenf bezlerinin çoğuna atladığında veya organlara sıçradığında, ileri derece meme kanseri söz konusudur. Bu noktada birtakım ayrıntılar söz konusudur. Memedeki tümör küçük fakat başka organa atlamış olabilir, bu ileri meme kanseridir. Aynı şekilde memedeki tümörün büyük olmadığı, fakat koltuk altı ve boyun lenf bezlerine hatta göğüs duvarı bölgesine ulaştığı durumlarda yine ileri meme kanseri söz konusudur. Burada TNM ( Tümör-Modül-Metastaz) sistemi kullanılarak evreleme yapıldığında, ileri meme kanseri hastalarının bir kısmında ameliyat öncesinde kemoterapi gerekebilir.