Dünyada Obezite Nereye Gidiyor?


Dünyada obezite, bilinemez bir yöne gitmeye başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü, obeziteyi sigara gibi önlenebilir hastalıklar sınıfına sokmuştur. Bilindiği gibi sigara bırakıldığı zaman; sigarayla ilgili hastalıklar da ya ortalıktan kalkar, ya da gerilemeye başlar. Obezite hastalığı da aynı şekildedir. Dünyada son 25 yılda insanlar, aşırı kilolu veya obez olma yolunda hızla ilerlemektedir. Günümüzde dünyada yaklaşık iki milyar insan, ya aşırı kiloludur ya da obezdir. Daha önce batılı, gelişmiş ve zengin ülkelerde obezite sıklıkla ortaya çıkarken, günümüzde gelişmekte olan ülkelerde de obezitenin arttığı görülmektedir. Türkiye de bu ülkeler arasındadır ve coğrafyamızda obeziteyle ilgili hızlı bir artış söz konsudur. Bununla parallel olarak, dünya genelinde yapılan obezite ameliyatları sayısı da gitgide artmaktadır.