Bel Çevresi Ölçümü Nedir ?

Obezite ve aşırı kilonun hesaplanmasında; vücut kitle indeksi gibi, bel çevresi ölçümleri
de önemlidir. Özellikle metabolik sendrom, 35’in altında vücut kitle indeksi olanlarda bel çevresi
ölçümleri önemli sonuçlar verirler. Bel çevresi ölçümü, erkekte ve kadından farklıdır. Erkeklerde
102 cm’den fazla, kadınlarda 88 cm’den fazla bel ölçüsü olanlarda metabolik sendrom açısından
önemli bir yer elde edilebilir. Her ne kadar bu ölçümler ırklara göre değişebilse de, genel standart
bu sınırlar arasında bulunmaktadır.